Chiptuning

1. Wat is Chiptuning: 

Chiptuning heeft betrekking op de verbetering van auto prestaties door een optimalisatie van de software in de motorregeleenheid. De motorregeleenheid is een kleine krachtige computer die alle noodzakelijke functies vervult van de motor, het zogenaamde motormanagementsysteem (ECU). Het motormanagementsysteem regelt continu onder meer de ingespoten hoeveelheid brandstof, de turbodruk en het ontstekingstijdstip. Het motormanagementsysteem bestaat uit verschillende chips welke voorzien zijn van software. Vaak is de software geschreven ruim binnen de maximale belasting van de desbetreffende motor. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de motor meer vermogen te laten geven zonder dat de motor onherstelbaar beschadigd raakt.

Werkwijze

De originele software wordt uit gelezen door een speciale datareader. Met speciale software kunnen de gegevens worden weergegeven en vervolgens worden geoptimaliseerd. Na het veranderen van de uitgelezen data (mapps), wordt de geoptimaliseerde data terug naar het motormanagementsysteem geüpload.

2. Vermogenswinsten

Bij het optimaliseren van de gegevens worden parameters opnieuw en meer ideaal op elkaar afgestemd. Bij motoren met turbo of een andere vorm van laaddrukverhoging zal er een flinke prestatieverbetering, koppel (trekkracht) en vermogen (topsnelheid) plaats vinden van 20% tot maar liefst 100% (de hoge vermogenswinsten zijn vooral haalbaar op de nieuwste motoren van onder andere VW en BMW).

Bij ongeblazen motoren (motoren zonder turbo bijvoorbeeld) is de winst 4 % á 8 %. De bestuurder zal merken dat de auto vooral meer souplesse vertoond, sneller zal optrekken en de topsnelheid verhoogd is. Doordat het rendement van de motor wordt verhoogd is het bij een onveranderde rijstijl mogelijk dat het brandstofverbruik zal afnemen. De motor wordt levendiger en reageert sneller op gaspedaalbewegingen.

3. Zo gaan wij te werk

Bij binnenkomst word de auto visueel onderzocht door middel van het controleren van een aantal belangrijke factoren.

  1. Controle op foutmeldingen;
  2. Controle van onder andere het oliepijl, koelvloeistof, accuspanning, bandenspanning, profieldiepte etc.;
  3. 1ste Vermogensmeting op onze RC3300 AWD Dynostar vermogenstestbank;
  4. Analyse van de door ons uitgelezen (originele) data;
  5. De gegevens van het motormanagementsysteem optimaliseren/aanpassen en daarop volgend weer terug schrijven in het motormanagementsysteem;
  6. 2de Vermogensmeting op onze RC3300 AWD Dynostar vermogenstestbank;
  7. Evaluatie van de eerste en de tweede vermogensmeting;
  8. Indien nodig nog eventuele andere aanpassingen aan het motormanagementsysteem waarop vervolgens nog een 3de vermogensmeting toegepast zal moeten worden.;

Deze procedure duurt ongeveer 2/4 uur.

Mocht u u auto weer terug naar origineel willen hebben om wat voor reden dan ook , toevoegen dan zullen wij hiervoor een kleine onkostenvergoeding in rekening brengen. Prijs is afhankelijk van het model/type vandaar dat wij hier geen vast bedrag voor kunnen hanteren.

Voor een consument is het zaak om met het juiste chiptuningsbedrijf in zee te gaan. De stelregel hierbij is dat een goede tuner haar producten zelf ontwikkelt en test op een vermogensbank. “Scorebord-tuners” (tuners die altijd het meeste vermogen aanbieden om hun product zo hoog mogelijk te prijzen) vallen dan vanzelf af. Je wilt als consument immers een eerlijk product.

4. Chiptuning t.o.v. Powerbox

De reden waarom wij juist NIET voor een powerbox/blackbox kiezen is alsvolgt:
Naast de ’normale’ chiptuning, dat wil zeggen optimaliseren van de software in het motormanagementsysteem, wordt er vaak de mogelijkheid geboden om een extra besturingseenheid te installeren de zogenaamde “black box” of “powerbox”.

Tussenkomst van de Powerbox

Deze apparaten worden tussen het motormanagementsysteem en de randapparatuur aangesloten. Hierdoor worden de sensormetingen in het motormanagementsysteem vervalst. Het gevolg hiervan is dat het motormanagementsysteem de vervormde lezingen corrigeert en daarmee een verkeert injectie profiel produceert.

Doordat alle andere parameters onaangepast blijven zal dit nooit 100% werken zoals het hoort. En daardoor kunt u juist problemen verwachten. Doordat dus “vermomde” en dus verkeerde metingen richting het motormanagementapparaat gaan ontstaan dus verkeerde metingen en neemt er een onjuist motormanagement plaats, wat vaak leidt tot een sterke rookontwikkeling en dus hogere emissies.

Geen Powerbox bij ons

Het punt is dat door sommige van deze dozen, de motor controlerende functies worden overschreven. Dit kan aanzienlijke invloed hebben op de duurzaamheid van de motor en ook maar geringe vermogenswinsten opleveren. We distantiëren ons duidelijk van deze alternatieven en bieden chiptuning aan op een hoog kwaliteitsniveau!